Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

 1. Sklep internetowy, działający pod adresem www.strefalight.pl jest prowadzony przez Małgorzatę Wasiak prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Poradnia Dietetyczne StrefaLight Małgorzata Wasiak Plac Jana Pawła II 1/1 95-035 Ozorków. NIP 858 168 79 35 Regon 320001256 zwaną w dalszej części regulaminu SPRZEDAWCĄ.
 2. Osoba zamawiająca produkty na stronie www.strefalight.pl zwana jest KLIENTEM  i akceptuje postanowienia REGULAMINU.

Realizacja zamówień

 1. SPRZEDAWCA powadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet poprzez stronę www.strefalight.pl na której możliwe jest składanie zamówień. Zamówiony przedmiot w dalszej części regulaminu nazwany jest PRODUKTEM. Katalog dostępnych produktów znajduje się na stronie internetowej www.strefalight.pl i obejmuje ebooki, szkolenia i warsztaty edukacyjne, konsultacje dietetyczne i treningi sportowe Slow Jogging i Nordic Waling.
 2. Zamówienie realizuje się poprzez wybór PRODUKTU i umieszczenie go w Koszyku. KLIENT otrzymuje poprzez wiadomość email potwierdzenie złożenia zamówienia wraz z jego numerem na adres email podany w zamówieniu.
 3. PRODUKTY wysyłane są po zaksięgowaniu należności na koncie SPRZEDAWCY. Należności obejmują wartość zamówionych produktów i koszty przesyłki. Płatności za zamówienie można dokonać przelewem elektronicznym, przelewem bankowym lub za pośrednictwem innych form udostępnionych na stronie www.strefalight.pl
 4. Za dowód zakupu traktuje się potwierdzenie dokonania płatności przesyłane automatycznie przez serwis tpay. Dowody zakupu w postaci faktury są wystawiane na życzenie KLIENTA i wysyłane są drogą elektroniczną na wskazany w zamówieniu adres email.

Przesyłki

 1. Jeżeli PRODUKTEM jest przedmiot, którego wysłanie nie jest możliwe drogą elektroniczną to wysyłka zamówionych PRODUKTÓW odbywa się za pośrednictwem podmiotów zawodowo zajmujących się doręczaniem przesyłek
 2. Przesyłki realizowane są na terenie Polski. Koszty przesyłki określone są za każdym razem podczas składania zamówienia i muszą zostać zaakceptowane przez KLIENTA. SPRZEDAWCA zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia bez podania przyczyny lub jeżeli ilość zamówionych PRODUKTÓW podniesie faktyczne koszty przesyłki, które są każdorazowo określane przez firmę kurierską na podstawie wagi i wielkości paczki. W takiej sytuacji KUPUJĄCY zostanie poinformowany o takiej decyzji drogą elektroniczną i otrzymuje zwrot wpłaconych środków jakie zostały zaksięgowane po złożeniu zamówienia. Zwrot następuje w taj samej formie i na to samo konto, z jakiej płatność została przesłana chyba, że strony ustalą inaczej. Obowiązującą formą komunikacji ze sklepem jest kontakt na adres malgorzata.wasiak@strefalight.pl.

Modyfikacje w zamówieniu

 1. Modyfikacje w zamówieniu możliwe są po złożeniu zamówienia poprzez kontakt mailowy ze SPRZEDAJĄCYM na adres malgorzata.wasiak@strefalight.pl.

Terminy realizacji zamówień

 1. Termin realizacji zamówienia wynosi 1-5 dni roboczych (poniedziałek-piątek) od momentu zaksięgowania płatności zamówienia na koncie SPRZEDAJĄCEGO.
 2. Zamówienia złożone do godziny 12.00 traktowane są jako zamówienie w danym dniu, zamówienia złożone po godzinie 12.00, w sobotę, niedzielę lub dzień wolny od pracy są przyjmowane do realizacji pierwszego dnia roboczego następującego po dniu wolnym.  

Sprzedaż ebooków (produktów elektronicznych)

 1. Na stronie www.strefalight.pl klient może zakupić produkt elektroniczny zwany ebookiem
 2. W przypadku zakupu produktu elektronicznego po zaksięgowaniu opłaty na rachunku SPRZEDAJĄCEGO klient otrzymuje maila z linkiem do pobrania materiałów. Jeżeli wystąpią problemy techniczne z pobraniem materiałów konieczny jest kontakt na adres email malgorzata.wasiak@strefalight.pl.

Sprzedaż konsultacji on line

 1. Na stronie www.strefalight.pl klient może zakupić konsultację dietetyczną on-line.
 2. Podczas składania zamówienia KLIENT zobowiązany jest podać aktualny adres email i numer telefonu, który zostanie wykorzystany do umówienia ze SPRZEDAWCĄ terminu konsultacji. SPRZEDAWCA nie odpowiada za brak kontaktu z Klientem, który podał nieprawidłowy adres email i numer telefonu.
 3. W przypadku podania błędnych danych w zamówieniu konieczny jest kontakt ze PRZEDAWCĄ poprzez adres email malgorzata.wasiak@strefalight.pl.
 4. Po zaksięgowaniu środków na koncie SPRZEDAWCY za zakup konsultacji SPRZEDAWCA skontaktuje się z KLIENTEM w ciągu dwóch dni roboczych na podany adres email i/lub numer telefonu w celu umówienia terminu konsultacji.
 5. Konsultacje odbywają się w poniedziałki i środy w godzinach 10.00-20.00 i w piątki w godzinach 10.00-16.00.
 6. Konsultacje odbywają się poprzez aplikacje SKYPE lub Messenger

Sprzedaż konsultacji stacjonarnych

 1. Na stronie www.strefalight.pl klient może zakupić konsultację dietetyczną stacjonarną w gabinecie Poradni Dietetycznej StrefaLight
 2. Podczas składania zamówienia KLIENT zobowiązany jest podać aktualny adres email i numer telefonu, który zostanie wykorzystany do umówienia ze SPRZEDAWCĄ terminu konsultacji. SPRZEDAWCA nie odpowiada za brak kontaktu z Klientem, który podał nieprawidłowy adres email i numer telefonu.
 3. W przypadku podania błędnych danych w zamówieniu konieczny jest kontakt ze PRZEDAWCĄ poprzez adres email malgorzata.wasiak@strefalight.pl.
 4. Po zaksięgowaniu środków na koncie SPRZEDAWCY za zakup konsultacji SPRZEDAWCA skontaktuje się z KLIENTEM w ciągu dwóch dni roboczych na podany adres email i/lub numer telefonu w celu umówienia terminu konsultacji.
 5. Konsultacje odbywają się w poniedziałki i środy w godzinach 10.00-20.00 i w piątki w godzinach 10.00-16.00.
 6. Konsultacje odbywają się pod adresem 95-035 Ozorków Plac Jana Pawła II 1/1.

Sprzedaż treningów Slow Jogging i Nordic Walking

 1. Na stronie www.strefalight.pl klient może zakupić możliwość skorzystania z zakupu indywidualnego treningu Slow Jogging lub Nordic Walking.
 2. Podczas składania zamówienia KLIENT zobowiązany jest podać aktualny adres email i numer telefonu, który zostanie wykorzystany do umówienia ze SPRZEDAWCĄ terminu treningu. SPRZEDAWCA nie odpowiada za brak kontaktu z Klientem, który podał nieprawidłowy adres email i numer telefonu.
 3. W przypadku podania błędnych danych w zamówieniu konieczny jest kontakt ze PRZEDAWCĄ poprzez adres email malgorzata.wasiak@strefalight.pl.
 4. Po zaksięgowaniu środków na koncie SPRZEDAWCY za zakup treningu  SPRZEDAWCA skontaktuje się z KLIENTEM w ciągu dwóch dni roboczych na podany adres email i/lub numer telefonu w celu umówienia terminu treningu.
 5. Treningi odbywają się we wtorki i czwartki w godzinach 10.00-18.00 i w niedzielę w godzinach 7.00-11.00.
 6. W przypadku treningów Nordic Walking SPRZEDAWCA gwarantuje sprzęt czyli kije do NORDIC WALKING
 7. Konsultacje odbywają się w Parku Miejskim w Ozorkowie – wejście od ulicy Starzyńskiego.
 8. Osoby biorące udział w treningu zobowiązane są do zapoznania się z regulaminem REGULAMIN ZAJĘĆ SPORTOWYCH SLOW JOGGING I NORDIC WALKING i zgodzić z jego postanowieniami.

Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z art.27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r. poz. 827) KLENT, który zawarł umowę na odległość ma możliwość odstąpienia do umowy w ciągu 14 dni bez podawania przyczyn i bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy KLIENT powinien skontaktować się ze SPRZEDAWCĄ i poinformować o swojej decyzji poprzez przesłanie jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu na adres email malgorzata.wasiak@strefalight.pl.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy KLIENT ma obowiązek odesłania PRODUKTU na własny koszt na adres Poradnia Dietetyczna STREFALIGHT Małgorzata Wasiak Plac Jana Pawła II 1/1 95-035 Ozorków.
 4. Odesłany produkt nie może mieć widocznych znaków użytkowania i nie może być zniszczony. Jeżeli PRODUKTY nie będą spełniały tych warunków SPRZEDAJĄCY ma prawo odmowy przyjęcia zwrotu. W takiej sytuacji KUPUJĄCY jest informowany o decyzji SPRZEDAJĄCEGO a przedmiot odsyłany jest na adres KUPUJĄCEGO bez możliwości zwrotu za dodatkową opłatą pokrywającą koszty przesyłki.
 5. Odstąpienie od umowy może dotyczyć całości zamówienia jak również jego części.
 6. Aby zachować termin odstąpienia od umowy wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 7. Złożenie odstąpienia od umowy możliwe jest drogą elektroniczną poprzez wysłanie na adres email malgorzata.wasiak@strefalight.pl skanu oświadczenia o odstąpieniu. Wysłanie odstąpienia możliwe jest również poprzez wysłanie oświadczenia w tradycyjnej formie wraz z odsyłanym produktem.
 8. SPRZEDAWCA niezwłocznie w ciągu maksymalnie 10 dni od dnia otrzymania odstąpienia zobowiązuje się do zwrotu KLIENTOWI wszystkich dokonanych płatności w tym kosztów dostarczenia PRODUKTÓW do KLIENTA.
 9. Koszty opakowania, zabezpieczenia i nadania zwrotu pokrywane są przez KLIENTA.
 10. Zwrot należności dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył KLIENT chyba, że strony za pośrednictwem poczty email malgorzata.wasiak@strefalight.pl ustalą inaczej.
 11. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje na produkty elektroniczne czyli ebooki.

Reklamacje

 1. KUPUJĄCY ma możliwość reklamowania zakupionych PRODUKTÓW i reklamacje dotyczące zawartej UMOWY za pośrednictwem adresu email malgorzata.wasiak@strefalight.pl lub w formie pisemnej wysłanej na adres sprzedawcy.
 2. Aby reklamacja została uznana za zawartą musi zawierać: Imię, nazwisko, adres, adres email kupującego, datę zakupu PRODUKTU, przedmiot reklamacji, wskazanie żądania KUPUJĄCEGO, uzasadnienie złożenia reklamacji, zdjęcia uszkodzeń (w przypadku otrzymania uszkodzonego produktu)
 3. Reklamacja rozpatrywana jest w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej formie i z wszystkimi niezbędnymi danymi
 4. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez KUPUJĄCEGO adres email lub adres korespondencyjny.
 5. W przypadku gdy reklamacja nie zostanie uznana przez SPRZEDAJĄCEGO a KLIENT nie zgadza się z tą decyzją możliwe jest zwrócenie się o mediację albo rozstrzygnięcie sporu do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego składając stosowny wniosek do właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej.

Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych jest SPRZEDAJĄCY
 2. Dane osobowe podlegają ochronie na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim. Zgodnie z powyższą ustawą KLIENT ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Dane mogą być przetwarzane przez SPRZEDAWCĘ tylko w celu realizacji zamówienia KLIENTA w tym m.in. informowania Klienta o statusie zamówienia albo uzyskania opinii Klienta co do jego satysfakcji ze zrealizowanego zamówienia.
 3. W przypadku realizacji prawa odstąpienia od umowy Klient może podać numer rachunku bankowego do zwrotu środków.
 4. KLIENT może zgodzić się na wykorzystanie swoich danych do innych celów niż związane z realizacją zamówienia w tym celów marketingowych lub związanych z możliwością wysyłki NEWSLETTERA do klienta.
 5. Szczegółowe dane dotyczące ochrony danych osobowych dostępne są na stronie www.strefaliht.pl w zakładce POLITYKA PRYWATNOŚCI

Regulamin zajęć ruchowych Nordic Walking, Slow Jogging

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem zajęć jest firma Poradnia Dietetyczna Strefalight Małgorzata Wasiak 95-035 Ozorków Plac Jana Pawła II 1/1.
 2. Organizator posiada ubezpieczenie OC w wymaganym zakresie.
 3. Treningi mają charakter rekreacyjnych zajęć ruchowych i prowadzone są w terenie otwartym, tj. w parkach miejskich lub na innych terenach zielonych.
 4. Uczestnik korzysta z zajęć grupowych/indywidualnych na własną odpowiedzialność.
 5. Z zajęć mogą korzystać osoby, które nie mają przeciwwskazań lekarskich do uprawiania aktywności ruchowej. Jeśli uczestnik ma wątpliwości czy jego stan zdrowia pozwala na uczestnictwo w treningach, powinien skonsultować się z lekarzem. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za fakty zatajone przez uczestnika zajęć w szczególności za zatajenie ciąży, choroby lub kontuzji.
 6. Uczestnicy są zobowiązani do udziału w zajęciach w wygodnym, niekrępującym ruchów stroju sportowym i obuwiu sportowym odpowiednim do panujących warunków atmosferycznych.
 7. Organizator ani instruktorzy prowadzący zajęcia nie ponoszą odpowiedzialności za powstałe podczas treningów ewentualne urazy ćwiczącego, uszkodzenia ubioru, sprzętu do ćwiczeń lub innych cennych rzeczy.
 8. Każdy uczestnik zajęć ma obowiązek zapoznać się z regulaminem i wypełnić kartę zgłoszenia. Uczestnictwo w zajęciach/zakupienie karnetu jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu.
 9. Przed każdym przystąpieniem do zajęć i/lub w trakcie trwania treningu uczestnik ma obowiązek informować prowadzącego o ewentualnych dolegliwościach zdrowotnych.
 10. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w zajęciach za pisemną zgodą opiekuna prawnego lub w jego obecności.
 11. Uczestnik ponosi odpowiedzialność finansową za wszelkie zniszczenia wynikłe z jego winy, w tym zniszczenie używanego sprzętu zarówno posiadanego przez Organizatora, jak i użyczanego przez inne podmioty.

 

Karnety i płatności

 1. Udział w zajęciach jest płatny - zgodnie z obowiązującym cennikiem Organizatora lub ofertami zamieszczonymi na profilu Facebook: Strefa Light Małgorzata Wasiak. Dieta i ruch w rytmie slow lub na stronie www.strefalight.pl
 2. Organizator zastrzega, że zajęcia grupowe odbywają się w przypadku, gdy zbierze się grupa minimum 4 uczestników (z wyłączeniem ofert specjalnych, w których wymagana liczba uczestników jest określana indywidualnie).
 3. Uczestnicy mogą wykupić karnet na 4 lub 8 zajęć grupowych oraz na treningi indywidualne lub skorzystać z oferty specjalnej, której warunki są określone w treści takiej oferty.
 4. Karnet jest dowodem wpłaty. Jedno wejście na karnecie to pojedyncze wejście na zajęcia.
 5. Karnet jest imienny i upoważnia do udziału w zajęciach tylko osobę, na którą został wystawiony.
 6. Karnet na zajęcia grupowe jest ważny odpowiednio 5 lub 9 tygodni od daty zakupu. Zajęć niewykorzystanych nie przepisujemy na kolejny okres czasu i nie zwracamy za nie pieniędzy.
 7. Opłatę należy uiścić przed zajęciami (wpłata na konto).
 8. Zajęcia odbywają się przez cały rok, ale mogą zostać odwołane z przyczyn niezależnych od organizatorów, np. w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych (ulewnego deszczu, burzy, innych groźnych zjawisk atmosferycznych). Odwołanie zajęć z powodów leżących po stronie Organizatora lub z przyczyn pogodowych przedłuża ważność karnetu o kolejny tydzień.

Postanowienia końcowe

 1. Podczas trwania zajęć uczestnicy powinni stosować się do zaleceń prowadzącego.

Uczestnikom zabrania się spożywania alkoholu i innych używek, przychodzenia na zajęcia pod wpływem alkoholu lub innych substancji odurzających.

 1. Uczestnikom zabrania się obraźliwego i głośnego zachowywania się w stosunku do innych klientów czy instruktorów. Na zajęciach obowiązuje wzajemne wsparcie i szacunek do innych uczestników i prowadzących.
 2. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
 3. Regulamin obowiązuje od 01.01.2022 r. i może ulec zmianie, o czym Organizator powiadomi zainteresowane strony.


 

 

 

Newsletter

Zapisz się do newslettera i dowiaduj się na bieżąco o aktualnych okazjach.

Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny. Dowiedz się więcej o cookies.

Zamknij